RN ALLSERVICE

Trädfällning

Sammanfattning av våra tjänster:

  • Trädfällning
  • Bit-för-bit nedtagning (sektionsfällning)
  • Stubbborttagning
  • Bortforsling


Fällning av träd innebär att mycket stora krafter sätts i rörelse. Det är viktigt att ha förståelse för hur träden fungerar och reagerar när man fäller dom. När det finns utrymme att fälla trädet från marken är det oftast det lättaste alternativet. Men vid svåra ställen kan det bästa vara att fälla trädet bit för bit.  Att klättra i trädet och utföra en sektionsfällning är det vanligaste alternativet när trädet står trångt till. Detta behövs ofta för att skydda hus, buskar, ledningar mm. Detta är en mycket kostnadseffektiv lösning.

När trädet tagits ner
kan vi såga upp och klyva trädet till lagom stora vedbitar.

Stubborttagning kan ske på olika sätt. Stubbfräsning är effektiv och enkel. Grävning ger en bra lösning på längre sikt eftersom inget trä lämnas i jorden som förmultnar och får jorden att sjunka ihop.  

 
 

 

© www.datanordic.se