RN ALLSERVICE

På plats med vedprocessor

Har ni mycket massaved som ni behöver få kapad och klyvd erbjuder vi vedprocessarbete. Antingen på plats hos er eller hos oss. Vi kan också ombesörja utkörning av massaved inför klyvning och kapning. Vi har effektiva och moderna maskiner med hög kapacitet. Det tar ca en dag att producera ved för ett årsbehov till ett enfamiljshus.

  

 

 

 

 
 

 

© www.datanordic.se